Privacy Policy 

Het Linderhofje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Het Linderhofje zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.We laten je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Het Linderhofje, gevestigd aan Pastoor Coolenstraat 12, 5243 TK Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring., 

Contactgegevens: www.hetlinderhofje.nl, Pastoor Coolenstraat 12, 5243 TK Rosmalen, 06-20386785
Angelique Homborg - van Linder is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Linderhofje. Zij is te bereiken via hetlinderhofje@home.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Linderhofje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons een vraag te mailen of te stellen in onze winkel, in overige correspondentie en telefonisch.
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer/IDEAL betaling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hetlinderhofje@home.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Het Linderhofje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van jouw betaling via IDEAL en PayPal
- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Om je pakket te laten verzenden.
- Het Linderhofje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Het Linderhofje neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Linderhofje) tussen zit. Het Linderhofje gebruikt de volgende -systemen:

Mijn webwinkel.nl, meer informatie over hun privacy statement is te vinden op: https://www.mijnwebwinkel.nl/sites/default/files/atoms/files/Privacy-Policy-V3.pdf voor het tonen van producten, bestellingen aannemen en versturen. Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel waarmee wij ook een gebruikersovereenkomst hebben. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons ( tecnhische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijn webwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregels te nemen. Deze maatregels bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

IDEAL om de betaling te kunnen regelen. Meer informatie over hun privacy statement is te vinden op: https://www.mollie.com/nl/privacy

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal om de betaling te kunnen regelen. Meer informatie over hun privacy statement is te vinden op: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

Sendcloud om de bestellingen te kunnen verzenden, pakketten te laten verzenden. Meer informatie over hun pivacy statement is te vinden op: https://www.sendcloud.nl/privacy-policy/ 

Post.nl om bestellingen te versturen die via de brievenbus verzonden kunnen worden. Meer informatie over hun privacy statement is te vinden op: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

Boekhouding:

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een intern boekhoudsysteem. Wij delen daarmee niet uw gegevens, maar verwerken alleen uw bestelling/verkoopfactuur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren :

Het Linderhofje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Gegevens verzameld via de mail: maximaal 10 jaar tenzij aangegeven dat deze gegevens verwijderd moeten worden. Dit kan door te mailen naar: hetlinderhofje@home.nl. Gegevens verzameld via het systeem van mijn webwinkel: zolang als de webwinkel bestaat om zo klanten te kunnen voorzien van informatie over eerder gedane bestellingen, tenzij aangegeven dat deze gegevens verwijderd moeten worden. Dit kan door te mailen naar: hetlinderhofje@home.nl. Gegevens over betalingen minimaal 7 jaar ivm de belasting en maximaal 10 jaar. Gegevens die we verzamelen voor Sendcloud pakketshop worden niet door ons bewaard maar doorgegeven aan het systeem van Sendcloud.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Het Linderhofje deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Linderhofje knus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We verstrekken alleen persoonsgegevens aan betaaldiensten voor de afhandeling van je bestelling. We verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden of aan landen buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken: 

Het Linderhofje maakt gebruik van Cookies, dit ziet u onderaan de webwinkel. Voor meer informatie over ons cookie statement: https://www.mijnwebwinkel.nl/beheer/cookiestatement. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Linderhofje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hetlinderhofje@home.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Het Linderhofje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contract-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Het Linderhofje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hetlinderhofje@home.nl

Vragen en feedback:

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Het Linderhofje, dan kunt u contact opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Nieuwsbrief Woonaccessoires Het Linderhofje

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2007 - 2022 * Het Linderhofje woonaccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel